KFCSlogo.jpg
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Katedra Fizyki Ciała Stałego
    LODZ UNIVERSITY
Chair of Solid State Physics
Pomorska 149/153, 90-236 ŁódŸ, Poland 
phone: (48 42) 635-56-87, fax: (48 42) 679-00-30
web: Department of Solid State Physics
 

OD CIENKICH WARSTW DO NANOSTRUKTUR
Konferencja Jubileuszowa
w Katedrze Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego
ŁódŸ, 30.VIII - 2.IX.2004

FROM THIN FILMS TO NANOSTRUCTURES
Jubilee Conference
of the Solid State Physics Department of the University of Lodz
Lodz, Aug. 30th - Sept. 2nd, 2004

Polish version                    English version

Photo Gallery